fbpx
Rejsebetingelser2022-03-21T15:11:31+01:00

Generelle regler for køb af billetter og endagsarrangementer

Aftaleindgåelsen
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når NordvestTOURS har registreret og modtaget betaling. Betaling Du kan betale for dine billetter med Dankort, Visa, Visa Elektron, Mastercard, Maestro og JCB. Al kommunikation mellem dig og NordvestTOURS foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og nordvestTOURS gemmer ikke kortoplysningerne.

Beløbet kan også indsættes i Dragsholm Sparekasse: Reg.nr 0537 konto 0000632163. HUSK at anføre fakturanummer samt evt. navn ved alle indbetalinger!

Billetten
Billetten eller fakturaen er dit adgangstegn til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt betalingen er registreret. Det vil sige, at billetter, der er blevet annulleret hos nordvestTOURS pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Billetten accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne give billetten til en ven.

Videresalg af billetter i kommercielt øjemed er ikke tilladt og er ulovligt i henhold til dansk lovgivning.

Bortkomst
Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan nordvestTOURS udstede en ny billet til dig inden arrangementet.

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Reklamation
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes til nordvestTOURS.
Er der imidlertid noget, du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter til et endagsarrangement, kan du kontakte os på mail@nordvesttours.dk.

Forbehold
nordvestTOURS tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementet, priser og for udsolgte arrangementer.

Glemte sager
Efterlysning af glemte sager skal ske i bureauets åbningstider, mandag – fredag kl. 09:00-16:00.
Indleverede effekter vil på anmodning blive fremsendt for kundes regning (pr. efterkrav).

 

——–

Generelle regler for rejser med bus

Tilmelding og betaling

Såfremt rejsebeviser ikke er i overensstemmelse med det ønskede, bedes De straks rette henvendelse til Gislinge Turistfart & nordvestTOURS

Rejsens pris inkluderer alt der er nævnt under den enkelte rejse og omfatter ikke drikkevarer, entreer eller andre personlige udflugter. Såfremt rejsen er med program og forplejning vil der på rejsebeviset være en henvisning til programmet med specifikationen.

Depositum pr. person er kr. 1000,- bedes betalt 8 dage netto. Såfremt depositum ikke indbetales rettidigt, forbeholder vi os retten til at annullere reservationen. Restbeløbet er forfaldent 45 dage før afrejsedato.

Beløbet kan indsættes i Dragsholm Sparekasse på konto: 0537 – 0000632163
HUSK at anføre rejsebevis nummer samt evt. navn ved alle indbetalinger!

Betaling via hjemmebank: nederst på rejsebeviset er en betalings kode (som på girokort) begynder med +71.  Såfremt denne benyttes, registreres dit kunde- og rejsebevisnummer automatisk.

Aflysninger samt pris- og programændringer
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis tvingende forhold efter bureauets skøn gør det nødvendigt. Ved manglende tilslutning, kan rejsen blive aflyst senest 45 dage før afrejsen. Ud over tilbagebetaling af det indbetalte beløb, vil der i sådanne tilfælde ikke kunne kræves yderligere godtgørelse af rejsedeltagere. Bureauet forbeholder sig ret til evt. prisforhøjelse som følge af valutaændringer, stigende oliepriser etc., samt retten til at foretage programændringer f.eks. ved omlægning af rejserute eller ændring af overnatningssteder, at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. I øvrigt anerkendes ikke klager over uensartede værelser. Alle viste billeder af værelser i brochurematerialet, er eksempler og det kan her ikke forventes at være som vist på billedet.

Sygdom, uheld eller anden årsag for hindring af rejsedeltagelse
Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommer til skade under en rejse, er deltageren forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med dette herunder læge, medicin, hospitalsregninger, befordring, hjemrejse m.v. deltageren kan ikke kræve, at programmet ændres for de øvrige gæster. Medbring altid sygesikringsbevis! Vi anbefaler at De tegner en rejseforsikring der dækker under rejsen.

Krav fra myndighederne
Rejsedeltageren er personlig ansvarlig for, at de af myndighederne fastsatte bestemmelser vedrørende rejseforhold overholdes herunder pas/visum/vaccinations og toldbestemmelser. Eventuelle økonomiske konsekvenser er for deltagerens egen risiko og regning.

Afbestilling af rejse

  • Indtil 60 dage før afrejsetidspunktet refunderes depositum minus gebyr på kr. 275,-
  • fra 60 dage til 45 dage før afrejse er depositum og gebyr tabt.
  • Fra 44 dage til 8 dage før afrejsen er 75 % af rejsens pris tabt.
  • Mindre end 7 dage før afrejsen, er rejsens fulde pris tabt.

Afbestilling skal meddeles skriftlig eller ved personlig henvendelse til bureauet. Rejsebeviset bedes medbragt eller fremsendt.

Vi anbefaler at der tegnes en afbestillingsforsikring, der beskytter ved afbestilling pga. sygdom. Denne skal tegnes ved rejsens bestilling.

Udeblivelse m.v.
Rejsedeltagere der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted/ ikke kan tiltræde rejsen grundet manglende eller ugyldigt pas / mangler andre obligatoriske rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse.

Bagage
Der må foruden håndbagage max 10 kg. (55x40x20 cm) medtages en rejsekuffert af max 20 kg. pr. deltager – undlad at anbringe kontanter og pas i kufferten. Ekstra bagage (ud over ovennævnte) kan risikere at blive afvist pga. pladsmangel – evt. ekstra bagage skal på forhånd være aftalt med bureauet. Dette gælder også barne/klapvogne og sammenklappelige kørestole. Husk at mærke Deres bagage.

Glemte sager
Efterlysning af glemte sager skal ske i bureauets åbningstider, mandag – fredag kl. 09:00-16:00.

Indleverede effekter vil på anmodning blive fremsendt for kundes regning (pr. efterkrav).

Øvrige
Personer der er til ulempe/ skade for materiel, chaufføren eller øvrige rejsende eller på anden måde hindrer en rimelig afvikling af rejsen, kan i grove tilfælde ekskluderes fra rejsen, uden godtgørelse.  Personalets anvisninger skal altid følges.

Bureauet påtager sig intet ansvar for, tilslutning til anden trafikforbindelse, ændringer, forsinkelser etc., der følge af aftalebrud, force majeure eller force majeure-lignende situationer, trafikuheld, vejr eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på. De herved evt. merudgifter påhviler rejsedeltagerne. Bureauet indtræder ikke i det lovpligtige ansvar, som påvirker transportselskaberne, hoteller og andre der samarbejdes med – eller skade på person, for bortkommet stjålet/beskadiget bagage, og hæfter ikke for henlagte effekter. Vi anbefaler at der tegnes en Rejsegodsforsikring.  Bureauet forbeholder sig ret til ændringer i bestemmelserne og rejseprogram.

Fejl og mangler ved indkvarteringen skal forsøges udbedret direkte til hotellet/ rejselederen. Såfremt dette ikke er forsøgt, kan evt. klager ikke imødekommes efter hjemkomsten. Evt. klager over fejl el. mangler vedr. rejsen skal underrettes pr. skrift til bureauet straks efter hjemkomst – dog senest 14 dage fra hjemkomst datoen.

Ved tvist er det dansk ret der skal regulere ethvert krav der rejses over for bureauet og søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift i Danmark.

——–

nordvestTOURS

Ordrupvej 86 B
4540 Fårevejle
mail@nordvesttours.dk
Telefon +45 71 99 71 21